ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τότσικας Αλέξανδρος του Γ.
 2. Τότσικας Δημήτριος του Γ.
 3. Τότσικας Ιωάννης του Γ.
 4. Τότσικας Αλέξανδρος του Αθ.
 5. Τότσικας Ευάγγελος του Γ.
 6. Τότσικας Σπυρίδων του Βας.
 7. Τότσικας Ευάγγελος του Γ.
 8. Ταραντίλης Παναγιώτης του Αθ.
 9. Ταραντίλης Μιλτιάδης του Αθ.
 10. Ταραντίλης Ιωάννης του Νικ.
 11. Ταραντίλης Ιωάννης του Ευαγγ.
 12. Ταραντίλης Ευάγγελος του Ιωαν.
 13. Ταραντίλης Κων/νος του Αθ.
 14. Ταραντίλης Αθανάσιος του Μιλτ.
 15. Ταραντίλης Κων/νοςτου Δημ.
 16. Ταραντίλης Δημήτριος του Κων.
 17. Ταραντίλης Γεώργιος του Κων.
 18. Ταραντίλης Κων/νος του Αντων.
 19. Ταραντίλης Αντώνιος του Κων.
 20. Ταραντίλης Δημήτριος του Κωστ.
 1. Ταραντίλης Βασίλειος του Σπυρ.
 2. Ταραντίλης Παύλος του Δημ.
 3. Ταραντίλης Ανδ. Αναστάσιος
 4. Ταραντίλης Ανδρ. Παναγιώτης
 5. Σωτηρόπουλος Απ. Αθανάσιος
 6. Σωτηρόπουλος Αθ. Γεώργιος
 7. Σωτηρόπουλος Αθαν. Απόστολος
 8. Γκολφίνος Γεωρ. Ευάγγελος
 9. Γκολφίνος Γεωρ. Δημήτριος
 10. Γκολφίνος Ευαγγ. Γεώργιος
 11. Γκολφίνος Ευαγγ. Ιωάννης
 12. Γκολφίνος Ευαγγ. Χρήστος
 13. Γκολφινόπουλος Γ. Αθανάσιος
 14. Μητσάκος Βασ. Νικόλαος
 15. Καραμούτζος Κων. Σωτήριος
 16. Καραμούτζος Κων. Γεώργιος
 17. Χριστόπουλος Μιχ. Απόστολος
 18. Χρισόπουλος Μιχ. Αναστάσιος
 19. Χριστόπουλος Μιχ. Παναγιώτης